2019-05-07 14:16:18

ODLUKA O JEDNOKRATNOM SUFINANCIRANJU TROŠKOVA KUPNJE RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG ŠKOLSKOG PRIBORA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA S PODRUČJA GRADA VINKOVACA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 15. sjednici održanoj dana 29. travnja 2019. god. temeljem članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09., 01/13. i 02/18.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 09/09., 01/13. i 02/18.)  donijelo je Odluku o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima osnovnih škola s područja grada Vinkovaca za školsku godinu 2019./2020.

Grad Vinkovci će za školsku godinu 2019./2020. sufinancirati kupovinu radnih bilježnica i ostalog školskog pribora potrebnog za nastavu.Pravo na sufinanciranje ostvaruje svaki učenik osnovne škole na području Grada Vinkovaca koji u tekućoj školskoj godini 2018./2019. pohađa I. - VII. razreda, odnosno,  koji će  u školskoj godini 2019./2020. upisati  II. – VIII. razreda i zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom  ima prebivalište u gradu Vinkovci. 

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom podnosi se u školi koju učenik pohađa,a mogu se podnijeti najkasnije do 24. svibnja 2019. godine.

Odluka i dokumentacija ua ostvarivanje ovog prava nalaze se u privitku.


Osnovna škola "Antun Gustav Matoš" Vinkovci